Pastoračné centrum, jasle a škôlka (Sulejmania, Irak)

Názov projektu: Jasle, škôlka a pastoračné centrum v Chaldejskokatolíckej farnosti sv. Jozefa
Miesto implementácie: Sulejmania, Irak
Obdobie podpory projektu: 20. september 2015 – 31. október 2017
Počet príjemcov pomoci: približne 4500 (členovia farnosti + vnútorní vysídlenci, ktorých farnosť prijala)
Suma na podporu projektu: 84 200 EUR (2015) + 50 000 EUR (2017)

Farnosť sv. Jozefa v Sulejmanii prijala vnútorných presídlencov, ktorí utiekli pre terorom tzv. ISIS z regiónu Ninivskej planiny. Cieľom projektu je vytvorenie  centra, ktoré bude slúžiť miestnej komunite farníkov a utečencov, ktorí vo farnosti našli svoj nový domov.

Centrum poskytne podporu pre mladé rodiny vo forme jasiel a škôlky a taktiež miesto pre pastoračné aktivity spoločné stretnutia, duchovné obnovy a podobne. Vďaka tejto podpore vytvárame podmienky, ktoré prispievajú z znižovaniu miery nútenej migrácie Iračanov, ktorých zasiahol ozbrojený konflikt v ich krajine.

Poďakovanie otca Aymana darcom zo Slovenska

Počas výstavby

Hotové centrum