Podpora školiaceho strediska pre ženy v meste Al-Hassaka

Názov projektu: Podpora školiaceho strediska pre ženy v meste Al-Hassaka
Miesto implementácie: Al-Hassaka, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – jún 2020
Počet príjemcov pomoci: 120+
Suma na podporu projektu: 24 500 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu

Situácia v krajine:

Ozbrojený konflikt, ktorý prebieha na území Sýrie už 8 rokov a je podporovaný viacerými štátmi, spôsobil útek 5,6 milióna obyvateľov do iných krajín a ďalších 6 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a bývajú v provizórnych podmienkach na inom mieste v rámci krajiny – tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDP – Internally Displaced People).

Popis projektu:

Ozbrojený konflikt v Sýrii spôsobil veľké utrpenie bezbranným civilistom – osobitne ženám, ktoré sa často stali vdovami alebo sú odkázané starať sa samé o svoju rodinu, čo je v kontexte islamskej krajiny veľmi náročné. S ťažkosťami sa stretávajú taktiež dievčatá a mladé ženy, ktoré „vstupujú“ do života dospelých.

Primárnou úlohou školiaceho strediska je poskytnúť kvalitné vzdelanie v oblastiach, ktoré pomôžu ženám nájsť uplatnenie v spoločnosti a zároveň zlepší ich životnú úroveň. Z dôvodu prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu a nefungujúcej infraštruktúry je potrebné realizovať náhradné riešenia, ktoré ženám poskytnú potrebné vedomosti a zručnosti pre zlepšenie ich pozície v spoločnosti.

Školiace stredisko poskytne vzdelávacie kurzy v oblasti práce s počítačom, prvej pomoci, šitia, kaderníctva/kozmetiky a krajčírstva. Navyše bude k dispozícii psychologické poradenstvo, ktoré prispeje k integrálnemu rozvoju žien, ktoré budú centrum navštevovať.

Vďaka vyššie uvedeným vzdelávacím aktivitám získajú ich absolventky nové zručnosti, sebadôveru a komunitu, cez ktoré budú schopné zlepšovať svoje postavenie v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu životnej situácie seba i svojich rodinných príslušníkov.

Fotky úspešného projektu: