Podpora univerzitných študentov (Kirkuk, Irak)

Názov projektu: Podpora vnútorne vysídlených univerzitných študentov študujúcich na Univerzite v Kirkuku
Miesto implementácie: Kirkuk, Irak
Obdobie podpory projektu: 1. september 2015 – december 2017
Počet príjemcov pomoci: 700 študentov
Suma na podporu projektu: 43 100 EUR (2015) + 40 000 EUR (2017)

Projekt bol podporený od akademického roku 2015/2016 a umožnil 700 univerzitným študentom, ktorí ušli pred terorom tzv. ISIS z univerzity v meste Mosul, na ktorej študovali. Vďaka podpore môžu pokračovať vo svojom štúdiu a tak sa pripravovať na ich pôsobenie v irackej spoločnosti, ktorá po skončení prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu bude nevyhnutne potrebovať nielen materiálnu obnovu. Ďalším prínosom projektu je vytvorenie podmienok, vďaka ktorým mladí vzdelaní ľudia neopúšťajú svoju krajinu, ale pripravujú sa na jej obnovu.

Po oslobodení mesta Mosul v júli 2017, začala časť študentov opäť študovať na miestnej univerzite, avšak hlavne v noci bezpečnostná situácia v meste stále nie je stabilná, preto im projekt pokrýval náklady na denné dochádzanie do mesta.