Libanon

Vďaka štedrosti darcov a podpore partnerov pomáhame utečencom z Palestíny v štáte Libanon.

Práve realizujeme:

Uskutočnené projekty: