Obnova dvoch studní zničených tzv. Daesh (Šerfadin, Irak)

Názov projektu: Obnova dvoch studní zničených tzv. Daesh (Šerfadin, Irak)
Miesto implementácie: Šerfadin, Irak
Obdobie podpory projektu: apríl 2017 – máj 2017
Počet príjemcov pomoci: približne 5 000
Suma na podporu projektu: 57 000 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu.

Projekt obnovy studní, ktoré boli zničené teroristami z tzv. Daesh zabezpečil prístup k pitnej vode pre približne 5 000 vnútorne vysídených osôb, ktoré našli útočisko pred ozbrojeným konfliktom v dedine Šerfadin a v jej okolí (v blízkosti mesta Šingál), kde každý týždeň prichádzajú ďalšie rodiny na úteku.

Cieľom projektu bolo poskytnúť ľuďom v núdzi prístup k pitnej vode a tak predísť dehydratácii ľudí v núdzi, keďže počas letných mesiac teploty dosahujú aj 50 °C a minimalizovať riziko výskytu infekčných chorôb z dôvodu nedostatočnej hygieny.