Vybudovanie spoločenskej miestnosti v pastoračnom centre

Názov projektu: Vybudovanie spoločenskej miestnosti v pastoračnom centre
Miesto implementácie: Sulejmania, Iracký Kurdistan
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – máj 2020
Počet príjemcov pomoci: 300 rodín + veriaci z iných miest
Suma na podporu projektu: 49 500 EUR

Popis projektu:

Chaldejskokatolícka farnosť sv. Jozefa v Sulejamanii pomáha ľuďom, ktorí utiekli pred terorom islamistov Daesh (tzv. Islamský štát) už od roku 2014. Miestny farár dp. Ayman Aziz spolu so svojimi farníkmi poskytli ubytovanie pre približne 200 vnútorne vysídlených osôb z oblasti Ninivskej planiny. Farnosť momentálne slúži približne 300 rodinám a je jediným priestorom, kde sa veriaci stretávajú.

V rámci života farnosti sa každý piatok stretáva približne 120 študentov katechizmu, ktorí sa stretávajú v priestoroch slúžiacich na účely „poslednej rozlúčky“ avšak tieto priestory nie sú vyhovujúce a ktoré nie sú vhodné pre iné druhy udalostí/aktivít. Okrem vyučovania náboženstva potrebuje farnosť aj priestory, kde by sa mohli jej členovia stretávať mimo bohoslužieb. Spoločenská miestnosť by slúžila nielen miestnej komunite farníkov, ale aj veriacim, ktorí do farnosti prídu na duchovné cvičenia alebo kongresy/prednášky.

J.E. Yousif Thomas Mirkis, arcibiskup Kirkuku a Sulejmanie vyjadril svoju podporu pre projekt spoločenskej miestnosti vo farnosti v Sulejmanii, pretože farnosť sa aj vďaka pastoračnému centru, ktoré vzniklo práve vďaka podpore KBS, stáva centrom prežívania viery v arcidiecéze.
Pastoračné centrum momentálne poskytuje dočasné ubytovanie pre 4 rodiny, ktoré ušli pred tzv. Islamským štátom a nemajú možnosť mať nové vlastné bývanie. Okrem toho pastoračné centrum vytvára priestor pre jasle, ktoré navštevuje 20 detí (väčšinou z rodín vnútorne vysídlených osôb). Súčasťou pastoračného centra sú taktiež 4 bytové jednotky, ktoré slúžia hosťom farnosti alebo veriacim na duchovných cvičeniach.

Spoločenská miestnosť by sa nachádzala na vrchom poschodí pastoračného centra a mala by kapacitu 250 osôb.