Zabezpečenie elektrickej energie a teplej vody pre kláštor Maryam al-Adhra

Názov projektu: Zabezpečenie elektrickej energie a teplej vody pre kláštor Maryam al-Adhra
Miesto implementácie: Sulejmania (angl. Sulaymaniyah), Región Kurdistan, Irak
Obdobie podpory projektu: jún 2018 – november 2018
Počet príjemcov pomoci: 300 +
Suma na podporu projektu: 32 150,- EUR

Rehoľná komunita al-Khalil, sa zameriava na medzi náboženský dialóg medzi kresťanstvom a islamom. Po začiatku ozbrojeného konfliktu v Iraku rehoľná  komunita poskytla útočisko približne 200 kresťanom z Ninivskej planiny. Keďže v meste, kde komunita pôsobí dochádza často k výpadkom el. energie, KBS podporila v roku 2015 zakúpenie generátora, ktorý zabezpečil elektrickú energiu počas výpadkov.

Napriek náročnej situácii rehoľná komunita pokračuje vo svojej misii a okrem toho začal s vyučovaním kurdského jazyka, ktorý je v Autonómnom regióne Kurdistan oficiálnym jazykom a kresťania či moslimovia, ktorí ušli pred ISIS, tento jazyk neovládajú. Momentálne má rehoľná komunita k dispozícii 12 lektorov a približne 150 študentov kurdského jazyka. Znalosť Kurdského jazyka tak vnútorne presídleným osobám žijúcim v Kurdistane pomáha nájsť lepšie uplatnenie.

Počas predchádzajúceho roka sa výpadky el. energie zvýšili – predchádzajúce zimné obdobie bola el. energia k dispozícii len 2 hodiny denne a tak zvyšné obdobie pokrýval zakúpený generátor. Avšak v prípade generátora sa plánovalo len jeho občasné využitie a pri jeho stálom používaní hrozí predčasné zničenie. Jeho nadmerné používanie je taktiež veľkou finančnou záťažou pre komunitu – mesačná prevádzka v zimnom období predstavuje 3 200 EUR.

Rehoľná komunita by preto chcela realizovať projekt zameraný na inštaláciu solárnych panelov, ktoré by poskytovali miestnej komunite potrebnú elektrickú energiu, ktorá zabezpečí stabilné fungovanie komunitného centra. Solárne panely vďaka vysokému počtu slnečných dní počas celého roka ekologickým spôsobom zabezpečia potrebnú el. energiu a teplú vodu pre všetkých. Plán je nainštalovať 60 solárnych panelov s celkovou kapacitou 40 Ampérov.