Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani

Názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani
Miesto implementácie: Bášika, Bahzani, Irak
Obdobie podpory projektu: október 2019 – september 2020
Počet príjemcov pomoci: približne 30 000
Suma na podporu projektu: 200 000,- EUR

Projekt „Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani“ reaguje na situáciu, ktorá vznikla ako výsledok ozbrojeného konfliktu spôsobeného terorom islamistov Daesh, ktorý 6. augusta 2014 obsadili obe obce a zničili ich infraštruktúru – vrátane vodnej. Po oslobodení obcí 7. novembra 2017 sa začali vracať pôvodní obyvatelia, ktorých aktuálny počet predstavuje približne 30 000 obyvateľov (približne 5 000 rodín).

Chýbajúca vodná infraštruktúra je kľúčová pre zastabilizovanie a následný rozvoj miestnej komunity obyvateľov a vnútorne vysídlených osôb z regiónu Sinjar, ktorí sa momentálne nevedia vrátiť do svojich domovov. Keďže rekonštrukcia vodnej infraštruktúry predstavuje finančne náročný projekt, miestna samospráva ho nedokáže realizovať a preto obyvatelia obce vodu kupujú v plastových nádobách. Okrem toho letné teploty vzduchu dosahujú v tomto regióne aj 50 °C, preto jednoduchý prístup k pitnej vode je nevyhnutný nielen z pohľadu prevencie chorôb, ale aj hydratácie organizmu.

Projekt zabezpečí výstavbu troch studní s pitnou vodou, systém potrubí s celkovou dĺžkou 3 300m na rozvod vody zo studní, ktoré zabezpečia dostatok pitnej vody pre obce. Každá studňa bude mať vlastný naftový generátor na elektrickú energiu pre ponorné čerpadlo a celá studňa bude chránená murovaným prístreškom, ktorý zabráni jej poškodeniu alebo odcudzeniu.

Keďže obce sa pred útokom Daesh venovali pestovaniu olív, dostatok pitnej vody podporí aj pestovateľské aktivity miestnych obyvateľov. Súčasťou projektu budú preto aj školenia zamerané na ochranu vodných zdrojov, pestovateľské aktivity a taktiež budú realizované prednášky zamerané na dôležitosť hygieny a pitného režimu pre učiteľov a študentov druhého stupňa ZŠ. Projekt je realizovaný s miestnym partnerom Shingala Azad NGO so začiatkom 1.10.2019 a plánovaným dokončením 30.9.2020. Výstavba studní v Bashiqa a Bahzani financuje SlovakAid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Ďakujeme, že spolu môžeme pomáhať ľuďom v núdzi.

Súčasná situácia v obrazoch