Zabezpečenie pitnej vody v obci Bozan

Názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody v obci Bozan
Miesto implementácie: Bozan, Irak
Obdobie podpory projektu: október 2018 – september 2019
Počet príjemcov pomoci: približne 10 000
Suma na podporu projektu: 200 000,- EUR

Projekt vybudovania štyroch studní v obci Bozan reaguje na akútnu potrebu zabezpečiť pitnú vodu pre 1 980 rodín pôvodných obyvateľov obce ako aj približne 400 rodín vnútorne vysídlených osôb, ktoré do obce prišli z oblasti Sindžár (angl. Sinjar) z dôvodu ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol v roku 2014. Tri studne, ktoré momentálne v obci existujú pochádzajú z roku 1980 a keďže v tomto období mala obec približne len polovicu obyvateľov, ich produkcia bola dostatočná.

2 studne boli zastaralé a jedna už 3 roky pokazená. Dve funkčné studne poskytovali dostatočné množstvo vody len pre polovicu z momentálneho počtu obyvateľov a fungovali len v prípade, že je funkčná verejná elektrická sieť – t.j. 6 – 9 hodín denne. Z dôvodu dlhodobého ozbrojeného konfliktu, ktorý oficiálne skončil len v decembri 2017 nemala regionálna samospráva a ani obec Bozan finančné prostriedky na vybudovanie, resp. opravu studní.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore SAMRS (Slovenskej agentúre pre rozvojovú spoluprácu)

Realizácia projektu zahŕňala vybudovanie troch nových studní a obnovu jednej nefunkčnej. Následne sme dve studne pripojili na už existujúcu nadzemnú cisternu, ktorá zásobuje obec vodou prostredníctvom lokálneho vodovodu a ďalšie dve studne sme napojili na nadzemný zásobník vody, ktorý sme vybudovali v rámci iného projektu. Nadzemný zásobník sa následne napojil na miestny vodovod.

Projekt tak vylúčil nedostatok pitnej vody, ktorá spolu so zvýšenou teplotou vzduchu (v tomto regióne Iraku v lete dosahuje aj 50 °C) predstavuje vážne ohrozenie života miestnych obyvateľov ako aj riziko rozšírenia infekcií spôsobených zníženou hygienou medzi obyvateľmi obce. Okrem toho dostatok pitnej vody podporil miestne obyvateľstvo v chove dobytka a poľnohospodárstvo, ktoré následne prispelo k upevneniu súdržnosti medzi hostiteľskou komunitou a komunitou vnútorne vysídlených osôb.

Projektovým partnerom výstavby studní v Irackom Kurdistane je miestna organizácia Shingala Azad

Počas výstavby

Hotové studne