Zabezpečenie pitnej vody v obci Fejš Kabur

Názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody v obci Fejš Kabur
Miesto implementácie: Fejš Kabur /angl. Faysh Khabour/, Región Kurdistan, Irak
Obdobie podpory projektu: jún – november 2018
Počet príjemcov pomoci: približne 1 000
Suma na podporu projektu: 81 040,- EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu.

Asýrska obec Fejš Kabur /angl. Faysh Khabour/, ktorej prvá zmienka pochádza už zo 4. storočia, sa nachádza na sútoku riek Khabur a Tigris len 4 kilometre od štátnej hranice Iraku a Turecka. Obyvatelia tejto kresťanskej obce boli počas jej histórie viackrát napadnutí. V roku 1991 obec opustili jej arabskí obyvatelia, následne ju obsadili Kurdi a po ich odchode v roku 2005 sa do nej vrátili jej pôvodní obyvatelia – asýrski kresťania. Okrem nich tu od roku 2014 žijú aj jezídski a kresťanskí vysídlenci, ktorí ušli pred tzv. ISIS z mesta Sindžár (Sinjar).

Momentálna situácia v Iraku a teda aj v irackom Kurdistane, ktorý sa nachádza v severnej časti krajiny, je stále poznačená ozbrojeným konfliktom a sociálnou nestabilitou. V prípade obce Fejš Kabur to znamená chronický nedostatok pitnej vody, ktorú musia momentálne dovážať z obce Derebune vzdialenej 7 km.

Projekt „Zabezpečenie pitnej vody v obci Fejš Kabur“ je zameraný na výstavbu 2 studní, ktoré poskytnú obyvateľom obce stály prístup k pitnej vode. Stály prístup k pitnej vode je potrebný na zníženie rizika šírenia chorôb kvôli zlým hygienickým podmienkam ako aj na zabezpečenie pitného režimu, pretože od mája do septembra sa v tomto regióne zvyšuje teplota vzduchu aj na 50 °C.

Stály prístup k vode taktiež podporí poľnohospodárske a chovateľské aktivity miestnych obyvateľov, ktoré tak prispejú k zlepšeniu ich životných  podmienok a rozvoju tohto regiónu.

Kvôli nevhodným geologickým podmienkam a prístupu k pitnej vode je potrebné studne vyvŕtať až vo vzdialenosti cca 2 km od obce v hĺbke približne 150 – 180 metrov a vodu následne dopravovať do obce pomocou potrubia. Aby sa generátor a čerpadlo, ktoré budú slúžiť na získanie vody, nepreťažovali, bude pri obci vybudovaný rezervoár vody, ktorý sa bude automaticky dopĺňať podľa spotreby vody. To znamená, že generátor a čerpadlo bude v prevádzke len počas dopĺňania zásobníka. Samotný zásobník bude napojený na už existujúce vodovodné potrubie v obci.