Generátor elektrickej energie pre Kláštor Panny Márie (Sulejmania, Irak)

Názov projektu: Zakúpenie generátora elektrickej energie pre Kláštor Panny Márie
Miesto implementácie: Sulejmania
Obdobie podpory projektu: 20. júl 2015 – 20. august 2015
Počet príjemcov pomoci: približne 45 rodín
Suma na podporu projektu: 20 245 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu.

Popis projektu:

Cieľom projektu bolo zakúpeniegenerátora na pokrytie spotreby elektrickej energie, ktorá sa zvýšila prijatím vnútorných vysídlencov, ktorí utiekli pred terorom tzv. ISIS a boli prijatí v kláštore a jeho okolí. V čase zakúpenia generátora (august 2015) kláštorná komunita pomáha 160 utečencom (45 rodín).

Momentálne generátor slúži utečencom, ktorí bývajú v provizórnych príbytkoch (malé skladacie domy) v okolí kláštora v prípade, že dôjde v výpadku el. energie – k čomu dochádza na dennej báze. Okrem toho sa komunita vnútorných vysídlencov, ktorí našli útočisko v okolí kláštora zväčšuje, takže generátor slúži väčšiemu počtu ľudí, ako pri jeho zakúpení.

Foto © : Deir Maryam al-Adhra, Sulaymaniya دير مريم العذراء، السليمانية