Kontakt

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Kapitulská 18 (mapa)
SK-814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
Email: sekretariat@charita.sk

Generálny sekretár
Ing. Erich Hulman
generalny.sekretar@charita.sk

Rozvojová spolupráca a dobrovoľníci
Mgr. Martin Vittek
vittek@charita.sk