Centrum pre psychologickú pomoc (Erbil, Irak)

Názov projektu: Centrum pre psychologickú pomoc
Miesto implementácie: Erbil, Irak
Obdobie podpory projektu: 20. september 2015 – 30. november 2015
Počet príjemcov pomoci: 75 klientov/1 deň
Suma na podporu projektu: 47 100,- EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu.

Centrum po svojom dokončení momentálne poskytuje psychosociálnu podporu pre ľudí, ktorí utrpeli psychologické a emočné traumy pri úteku pred terorom ISIS (popravy blízkych, zneužívanie, týranie, pocit bezmocnosti z prenasledovania atď.). Tím odborníkov z centra používa terapiu, ktorá vychádza z biblických príbehov, ktoré opisujú vyhnanstvo a prenasledovanie veriacich a následnú starostlivosť Boha.

Cez príbehy sa snaží nielen o psychologické uzdravenie klientov, ale aj o to, aby odpustili svojim prenasledovateľom. Okrem terapií centrum zároveň školí ďalších odborníkov, ktorí sa budú môcť venovať ďalším klientom a tak rozširovať svoju pomoc k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí ju potrebujú. Súčasťou centra je aj kaplnka a centrum pre malé deti, ktorým sa venujú animátori, zatiaľ čo ich rodičia sú v centre.