Kontakt

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Kapitulská 18 (mapa)
SK-814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
Email: sekretariat@charita.sk

 

Generálny sekretár
Ing. Erich Hulman
generalny.sekretar@charita.sk

Manažér humanitárnej pomoci
Dott. Hugo Gloss
gloss@charita.sk